Blote voeten; sterke antioxidant.

Dit is een artikel wat ik oorspronkelijk geplaatst had op mijn oude website Aurora in Contact with Life op 30 augustus 2018. Hier opnieuw geplaatst in verband met de waardevolle informatie die dit artikel bevat. Liefs Diana.

Artikel uit het vakblad VNIG:
In de huidige tijd is inmiddels duidelijk dat het aantal mensen met een chronische aandoening enorm is, en nog steeds stijgt. Ook in verouderingsprocessen ontstaat gaandeweg meer inzicht. Beide processen hebben als onderliggende oorzaak twee belangrijke verstoringen: laaggradige ontstekingen en oxidatieve stress. Direct contact met het aardoppervlak is een vorm van elektrische voeding (en ontlading) en heeft een anti-inflammatoir en antioxidatief effect.

Mensen zien hun lichaam vaak als een puur fysieke eenheid, die af en toe of chronisch klachten vertoont. Maar het lichaam is een expressie van complexe energieën. Veel van deze energieën zijn (nog) niet meetbaar of zichtbaar te maken. Daarom wordt dit vaak afgedaan met ‘niet-bestaand’. Echter binnen de quantumfysica is men al ver gevorderd in het kunnen verklaren van zaken die voor het menselijk oog niet zichtbaar zijn. Deze (niet-zichtbare) energieën spelen een grote rol in de klachten en aandoeningen die we presenteren. Energetische geneeswijzen zijn dan ook een dankbaar onderdeel van het complementaire en integrale veld.

Voor hen die toch wat ‘fysieker’ of zichtbaarder te werk willen gaan: een van de energieën waar we mee te maken hebben is de (membraan)potentiaal. Een elektrische potentiaal is de potentiële energie per eenheid lading. Dit wordt uitgedrukt in volt (bij een celmembraan gaat het om millivolt). Wanneer de potentiële energie tot ontlading komt, noem je dit de actiepotentiaal, een vorm van informatieoverdracht.

Maar hoe ontstaan deze potentialen? De zon, het zonlicht, creëert een positieve energiepolariteit, die de negatieve energie van de aarde compenseert. Door de zon kunnen planten en dieren groeien. Ze groeien als het ware naar het licht toe, zodat beide polariteiten met elkaar verbonden worden. Dus de negatieve en positieve polariteit wordt door een plant, dier (en dus ook mens) met elkaar verbonden. Ook in het lichaam van de mens is er sprake van negatieve en positieve polariteiten. Er ontstaan bij het stofwisselingsproces (positief geladen) vrije radicalen, die onder de juiste omstandigheden geneutraliseerd worden door de negatieve elektronenpool in ons bindweefsel.

Deze stroom aan energie kan geblokkeerd raken. Om de verbinding tussen de negatieve pool, de aarde, en de positieve pool, het zonlicht, in stand te houden, is het belangrijk dat de energie kan stromen door verplaatsing van ladingen. Mensen (tegenwoordig ook dieren), dragen schoeisel. Wanneer dit schoeisel van een niet-geleidend materiaal is, dan zijn we niet verbonden met de aarde en kan derhalve de energie niet stromen. Echt lederen schoenen (zolen) hebben minder verstorend effect dan schoenen van kunststof. Dus oorspronkelijke mocassins dragen, is een optie als je gekleed van huis wilt gaan. Het gevolg van het dragen van schoenen is simpel gezegd dat we niet kunnen groeien of dat we gaan zweven. Voor groei en bewustwording is verbinding met de aarde dus van groot belang. In combinatie met zonlicht op je huid. De makkelijkste manier om dit voor elkaar te krijgen is met je blote voeten naar buiten. Een kwartiertje wandelen in het gras of op het bospad.

Bronvermelding:

  1. Sinatra ST ea. Electric nutrition: the surprising health and healing benefits of biological grounding (earthing). Altern Ther Health Med. 2017 Sep; 23(5): 8-16
  2. Alkadi H. A review on free radicals and antioxidants. Infect Disord Frug Targets. 2018 Jun 28
  3. Oschman JL, ea. The effect of grounding (earthing) on inflammation, the immune response, wound healing, and prevention and treatment of chronic inflammatory and autoimmune diseases. J Inflamm Res. 2015 Mar 24;8:33-96

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *