Massage en muziek dempen angst bij brandwondverzorging

Dit is een artikel wat ik oorspronkelijk geplaatst had op mijn oude website van Aurora in Contact with Life, 24 augustus 2018. Ik vond het zonde om deze mooie informatie verloren te laten gaan, vandaar hier op deze website opnieuw geplaatst. Veel leesplezier! Liefs Diana.

“Wat mooi, hoe zoiets “simpels” zo’n positief effect kan hebben.”20 augustus 2018Ziekenhuispatiënten met brandwonden zien veelal op tegen de noodzakelijke maar pijnlijke verzorging van hun wonden. Onderzoekers van de Universiteit van Teheran onderzochten of muziektherapie en/of massage van niet-aangedane delen, voorafgaand aan de wondverzorging, voor meer ontspanning en minder last van anticipatie-angst voor de behandeling kon zorgen.

In een gerandomiseerde gecontroleerde klinische studie werden 240 brandwondpatiënten geselecteerd en toegewezen aan een van vier verschillende groepen: massage, zelfgekozen muziek, een combinatie van muziek en massage en een controlegroep die de gebruikelijke zorg ontving. De behandelingen werden uitgevoerd door getrainde verpleegkundigen, twintig minuten voordat de wondverzorging plaats zou vinden. De gevalideerde Burn Specific Anxiety Scale-vragenlijst werd gebruikt om de mate van angst en onrust bij de patiënt te meten.

Er werd een statistisch significant verschil gevonden in de mate van anticipatie-angst tussen de behandelgroepen. Uit de resultaten blijkt dat de groep met de gecombineerde behandeling van muziek en massage het meeste profijt had. De groepen die uitsluitend muziek of massage ontvingen ervoeren significant minder angst dan de standaardzorggroep, maar meer dan de groep die beide behandelingen onderging. De werking van alleen muziek was vergelijkbaar met die van alleen massage.

Op basis van deze resultaten concluderen de onderzoekers dat een combinatie van muziek met massage, twintig minuten voorafgaand aan de wondverzorging, anticipatie-angst bij brandwondpatiënten vermindert (Najafi Ghezeljeh & Mohaddes Ardebili, 2018).

Bron:
Najafi Ghezeljeh, T., & Mohaddes Ardebili, F. (2018). Comparing the effect of patients preferred music and Swedish massage on anticipatory anxiety in patients with burn injury: Randomized controlled clinical trial. Complementary Therapies in Clinical Practice, 32, 55–60.