Healing op afstand voor kinderen

‘Je kind op een hele andere manier helpen’

Er zijn steeds meer kinderen die (hoog)gevoelig zijn en vaak hebben hun ouders het niet door.
Dan lijkt het kind onhandelbaar of heeft het uitbarstingen of trekt het zich juist terug en lijkt het kind maar niet goed te kunnen aarden in alle drukte om hem of haar heen. Snel afgeleid, frustraties en woede of een kind wat gewoon niet lekker in zijn of haar vel zit en de vinger is er niet goed op te leggen.

(Hoog)gevoelige kinderen hebben het moeilijk in deze veeleisende maatschappij. Er wordt veel van ze verwacht en ze worden in hokjes geplaatst en moeten aan veel eisen voldoen en mogen vooral niet anders zijn, want dan is er paniek.

Terwijl (hoog)gevoelige kinderen juist heel bijzonder zijn en vaak ook heel intelligent, alleen ze functioneren op een hele andere manier dan een ander gemiddeld kind.

Ze leven meer van binnenuit en voelen daar van alles gebeuren, ook al zijn ze zich daar vaak helemaal niet bewust van.

Een kind probeert tenslotte gewoon kind te zijn en past zich al snel aan. Alleen zorgt dat voor een soort error van binnen. Want binnenkant en buitenkant van het kind gaan steeds meer met elkaar botsen.

Als het kind dan ook nog eens niet begrepen wordt, stapelen de “problemen” zich op. Het kind gaat steeds meer verwarrend gedrag vertonen en vliegt of de ene kant op of de andere kant. En bij de introverte kinderen zie je dat zij zich steeds meer terugtrekken in hun eigen wereldje.

Ze kunnen groeiachterstand ontwikkelen of kunnen zich persoonlijk niet goed ontwikkelen of hebben een leerachterstand. Autisme, PTSS, ADHD, onhandelbaar. Ze worden steeds vaker onder deze noemer weggezet. Weer in een hokje geplaatst en daar moeten de ouders het maar mee doen, want de juiste en gerichte hulp is er niet.

Vanuit de reguliere hulp wordt er namelijk niet naar het individu gekeken en wat er van binnen gebeurd. Nee, er wordt enkel gekeken naar grafieken en hoe een kind functioneert en wat voor antwoorden het geeft. Maar daar is niet het gebied waar gekeken en gezocht mag worden.

Het begint namelijk diep van binnen in het kind. Ooit is het kind op de wereld gekomen, onbevangen en vrij, ontvankelijk voor alles wat het tegen zal komen.
Echter heeft een kind vanuit de buik van de moeder al de nodige ervaringen opgedaan, haar emoties tot zich genomen. En daarna krijgt een kind al heel snel, na de geboorte, te maken met conditioneringen vanuit de ouders, familie, omgeving of maatschappij. Een kind moet hier aan voldoen en een kind moet daar aan voldoen en het mag vooral niet anders zijn, want dan hebben de ouders geen “normaal” kind. En dan begint de paniek al snel te groeien en de druk bij het kind neemt toe.

In een ander geval, kan er helemaal geen druk zijn vanuit de ouders of het gezin, maar neemt het kind heel veel op vanuit de maatschappij en wat er op hem of haar afkomt.

Er zijn veel (hoog)gevoelige kinderen die naast het dealen met hun eigen problemen, ook van alles oppikken wat niet van hun is. De energie, de emoties, dat wat anderen zeggen of vinden, of het feit dat mensen zich vaak anders voordoen dan ze werkelijk zijn, het heeft allemaal invloed op het (hoog)sensitieve kind, die zich daar nog niet tegen kan beschermen.

En dan stapelt alles in het kind op. Het kind weet niet hoe het er mee om moet gaan. Het extraverte kind gooit het er allemaal uit; woede, schelden, uitdagen, provoceren, schoppen, slaan, ruzie zoeken, dwars doen, confronteren, juist de dierbare personen heel veel pijn doen verbaal en non-verbaal, en zo zijn er nog veel meer voorbeelden.

Het introverte kind bouwt alles op van binnen en daar zie je aan de buitenkant weinig van, tenzij je echt oplet. Het kind wordt steeds stiller, wil niet meer spelen, wil graag alleen zijn, duikt onder in een schijnwereld bv gamen of fantasiewereld, er is weinig met het kind te bereiken, want het uit niets en wil ook niet praten en kan het vaak ook niet.
Deze kinderen worden tikkende tijdbommetjes en ooit komt het er een keer uit of ze krijgen fysieke of mentale problemen.

Kortom, wat er ook in het kind gebeurt en op welke manier het zich ook uit, hulp is heel hard nodig.

De juiste hulp en dat is geen symptoombestrijding of gerichte hulp op bijvoorbeeld woede-uitbarstingen.

Nee, het gaat erom dat de kern wordt aangepakt en dat het ook niet als probleem wordt gezien, maar als een kind wat een gave heeft en daar mee mag leren omgaan.

Het gaat hier om kinderen van jong tot oud. Het maakt niet uit of het om een pasgeborene, een baby, een peuter van 3 jaar gaat of een tiener of iemand van 17 jaar.

Hoe eerder je er op de juiste manier naar gaat kijken, hoe meer baat je kind er bij heeft, want dan kan het tenslotte een jeugd hebben die fijn voelt in plaats van een jeugd die een last is en waarbij het kind steeds meer aan zichzelf en zijn of haar eigen capaciteiten gaat twijfelen.

Onzekerheid, faalangst, verlatingsangst, noem maar op, ze ontstaan allemaal vanuit het kind wat zich niet veilig en geborgen voelt. En de oplossing kan alleen ontstaan vanuit een kind wat begrepen wordt.

Erkenning en vertrouwen, dat zijn de sleutelwoorden in de heling van het kind.

Met een kind heeft een gesprek geen zin. Ze weten niet wat ze moeten zeggen, ze passen het gesprek vaak aan of slaan dicht. Ze weten vaak helemaal niet wat er allemaal in hun gebeurt, dus hoe kunnen ze dat ooit benoemen.

Dat werkt niet.

Wat wel werkt, is werken met energie.

Als ik een kind een Healing geef, maak ik contact met een foto van het kind. Via de foto voel ik de energie van het kind en verbind mij met het kind en krijg informatie door en ik zie het kind ook voor mij, hier in de Praktijk, alsof het hier ook echt aanwezig is, terwijl het juist thuis of op school is en helemaal niet weet dat ik de Healing geef. Dat is juist zo effectief. Een kind ervaart het gewoon zoals het mag zijn. Vanuit hart- en zielenniveau communiceer ik met het kind, mag het kind helemaal zichzelf zijn en ruim ik tegelijkertijd overtollige energie op, haal ik obstakels in het lichaam weg en breng ik het kind weer in balans. Tegelijkertijd vraag ik wat het kind nodig heeft en stel ik ook de vragen die de ouders van tevoren eventueel door hebben gegeven.

Alles stroomt automatisch en alles gebeurt instinctief. Ik word daarin geleid door het Hogere. Dat betekent dat ik van tevoren niks bedenk en ook niet weet hoe het gaat lopen. Wat ik wel weet is dat het altijd gebeurd vanuit pure en oprechte Liefde en vanuit een groot Hart.

Het is zo ontzettend mooi om een kind even kind te laten zijn, helemaal vrij van alle lasten.
Het zijn niet altijd de invloeden van buitenaf. Het kind kan het zichzelf ook heel moeilijk maken door bepaalde overtuigingen die diep van binnen genesteld zitten en hardnekkig kunnen zijn.

Het is zo ontzettend dankbaar om te zien wat het effect is van een Healing bij een kind en de terugkoppeling die ik krijg van hele blije en vooral blij verraste ouders.

Uiteraard is niet alles opgelost met één Healing. Maar elke Healing ruimt een stuk op bij een kind. Geeft de ouders meer overzicht en inzicht wat er allemaal gebeurt in het kind, omdat ik na de Healing een samenvatting/de beleving deel in een audio bericht, wat de ouders ontvangen. Bij elke Healing wordt het kind een stukje meer geheeld en een stukje meer heel, doordat het dichter bij zichzelf komt. Het mag even zichzelf zijn maar na de Healing werkt het ook altijd nog door en je ziet je kind stap voor stap veranderen. En ja het kind heeft ook de dagelijkse ervaringen waar het weer in geprikkeld wordt en weer bepaald gedrag kan gaan herhalen. Maar juist doordat je als ouder je kind meer begint te begrijpen en ontdekt wat er binnenin het kind allemaal speelt, kan je in het dagelijks leven ook anders omgaan met je kind en met bepaalde situaties. Begrip en erkenning van je kind is het meest dierbare en kostbare wat je haar of hem kunt geven. En tuurlijk doe je dat al, maar misschien wel op de verkeerde of op de niet helemaal juiste manier. Dat zijn geen verwijten, nee, het is enkel de hulp die je krijgt. Andere inzichten.

Van een (hoog)gevoelig kind kan je zelf ook veel leren en vaak blijkt dat één van de ouders ook (hoog)sensitief is. Voor die ouder, maar ook voor de andere ouder, kan er heel veel op zijn plek vallen op deze manier.

Healing is vaak een ondergeschikt item. Er wordt vaak op een manier naar gekeken alsof het raar is of vreemd, het is tenslotte toch niet mogelijk. Maar juist vanuit het werken met energie en dat op de diepste lagen van het Zijn. Daar waar we met het hoofd niet meer kunnen komen, daar zitten alle antwoorden verborgen van jouw kind.
Daar kom je niet met symptoombestrijding, ook niet met praten en al helemaal niet met de oppervlakkige hulp die zo vaak wordt geboden.
Hoe vaak heb ik al gehoord dat kinderen alleen maar bozer zijn geworden en meer argwaan hebben ontwikkeld door alle oppervlakkige hulp waardoor zij zich juist nog minder begrepen voelden. Nog minder gezien en al helemaal niet erkend.

Healing is ervaren. Geloven. En vooral zien dat er meer mogelijk is. Vertrouwen op een wereld die er ook is. Een wereld die heel vindingrijk en waardevol is, de wereld van het niet tastbare.

En wat ik doe, is de brug zijn tussen ouder(s) en kind, Dat wat niet tastbaar is omzetten naar een tastbare vorm, zodat ouder(s) en kind nader tot elkaar kunnen komen en er veel meer begrip en vertrouwen is.

Uitspraken over gezondheid worden niet gedaan, daarvoor verwijs ik je graag naar een arts. Een Healing is vooral bedoeld voor de innerlijke balans en rust in het kind, een stabielere basis en van daaruit zullen lichamelijke problemen ook verminderen of verdwijnen. Het gezondheidsprobleem zelf wordt niet aangepakt tijdens de Healing op afstand, dit zou symptoombestrijding zijn. De oplossing zit in de diepere lagen van het kind en dat wordt behandeld en daarmee kan ook een stukje van het gezondheidsprobleem indirect worden aangepakt. Dat ligt helemaal aan de situatie.

Je eventuele vragen kunnen in de Healing op afstand meegenomen worden.

Ik heb van beide ouders toestemming nodig.

Als jij een Healing op afstand wil laten doen voor jouw kind, mag je een mail sturen naar info@defluisteringinjou.nl onder vermelding van “Healing kind op afstand”.
Met onderstaande informatie:

– Graag vermelden waarom jij de Healing op afstand wil laten doen
– Naam en achternaam van het kind
– Geboortedatum
– Heeft het kind gezondheidsproblemen/lichamelijke klachten. Zo ja, is het daarvoor onder behandeling. Wat wordt er gedaan of bepaalde medicatie?
Krijgt het kind nog andere hulp? Dit kan regulier of alternatieve hulp zijn. Bij wie en wat houdt de hulp in? Hoe vaak?
– Zijn jullie als ouders bij elkaar? Of gescheiden? (Hoe lang geleden en wat is de huidige situatie?) Samengesteld gezin of alleenstaande ouder? En alle informatie die van toepassing is. – Zijn er nog meer (thuiswonende) kinderen in het gezin? Broers/zussen en welke leeftijd. In geval van een samengesteld gezin, zijn er kinderen van de nieuwe partner die bij jullie wonen?
– Zijn er traumatische ervaringen geweest voor het kind.
Of voor jullie (bijvoorbeeld problemen bij de zwangerschap of bevalling, verlies dierbaren, miskraam, abortus, enz.).
– Eén of meerdere foto’s van het kind. Zo recent mogelijk. Heb je deze niet dan graag erbij vermelden van wanneer de foto’s ongeveer zijn.
Minstens één foto waarop ik de ogen duidelijk kan zien. Zonder flitslicht erin.
Heb je het gevoel dat er andere foto’s zijn die ook belangrijk zijn om mee te sturen doe dat dan vooral. De foto’s gebruik ik alleen om contact te maken met het kind. Verder doe ik er niets mee.
– Jouw eventuele vragen die in de Healing meegenomen kunnen worden.
– Informatie die jij relevant vindt om te delen.
– Toestemming van de andere ouder.
(Ik beantwoord jouw aanvraag binnen 48u, op werkdagen. Mocht je geen reactie terug ontvangen, dan is er iets niet goed gegaan met de mail. Check dan je spam box in de mail of stuur een berichtje naar mij op 0643842664).

Een Healing op afstand kost € 75,00.
Na ontvangst van de betaling wordt de Healing op afstand binnen 2 weken gedaan en ontvang je een ingesproken audiobericht per e-mail.
Ik adviseer altijd, begin met één Healing, ervaar het en beslis van daaruit of je verder wilt of dat je het genoeg vindt. Jullie zijn de ouders, de ouders beslissen. Ik geef enkel advies over wat er mogelijk is.
Het voordeel van een ingesproken audiobericht is dat je bij het audiobericht ook de energie van de Healing zelf kunt ervaren. Hierin vertel ik jou wat ik tegen ben gekomen, wat er is gedaan, wat je zelf eventueel nog kunt doen en eventuele antwoorden op de vragen die jij van tevoren hebt gesteld. Elke Healing is anders, elk verslag per audiobericht vanzelfsprekend ook.

Lieve groet, Diana