Healing op afstand voor kinderen

‘Je kind op een hele andere manier helpen’

Er zijn steeds meer kinderen die hooggevoelig zijn en vaak hebben hun ouders het niet door.
Dan lijkt het kind onhandelbaar of heeft het uitbarstingen of trekt het zich juist terug en lijkt het kind maar niet goed te kunnen aarden in alle drukte om hem of haar heen. Snel afgeleid, frustraties en woede of een kind wat gewoon niet lekker in zijn of haar vel zit en de vinger is er niet goed op te leggen.

Hooggevoelige kinderen hebben het moeilijk in deze veeleisende maatschappij. Er wordt veel van ze verwacht en ze worden in hokjes geplaatst en moeten aan veel eisen voldoen en mogen vooral niet anders zijn, want dan is er paniek.

Terwijl hooggevoelige kinderen juist heel bijzonder zijn en vaak ook heel intelligent, alleen ze functioneren op een hele andere manier dan een ander gemiddeld kind.

Ze leven meer van binnenuit en voelen daar van alles gebeuren, ook al zijn ze zich daar vaak helemaal niet bewust van.

Een kind probeert tenslotte gewoon kind te zijn en past zich al snel aan. Alleen zorgt dat voor een soort error van binnen. Want binnenkant en buitenkant van het kind gaan steeds meer met elkaar botsen.

Als het kind dan ook nog eens niet begrepen wordt, stapelen de “problemen” zich op. Het kind gaat steeds meer verwarrend gedrag vertonen en vliegt of de ene kant op of de andere kant. En bij de introverte kinderen zie je dat zij zich steeds meer terugtrekken in hun eigen wereldje.

Ze kunnen groeiachterstand ontwikkelen of kunnen zich persoonlijk niet goed ontwikkelen of hebben een leerachterstand. Autisme, PTSS, ADHD. Ze worden steeds vaker onder deze noemer weggezet. Weer in een hokje geplaatst en daar moeten de ouders het maar mee doen, want de juiste en gerichte hulp is er niet.

Vanuit de reguliere hulp wordt er namelijk niet naar het individu gekeken en wat er van binnen gebeurd. Nee, er wordt enkel gekeken naar grafieken en hoe een kind functioneert en wat voor antwoorden het geeft. Maar daar is niet het gebied waar gekeken en gezocht mag worden.

Het begint namelijk diep van binnen in het kind. Ooit is het kind op de wereld gekomen, onbevangen en vrij, ontvankelijk voor alles wat het tegen zal komen.
Echter heeft een kind vanuit de buik van de moeder al de nodige ervaringen opgedaan, haar emoties tot zich genomen. En daarna krijgt een kind al heel snel, na de geboorte, te maken met conditioneringen vanuit de ouders, familie, gezin en maatschappij. Een kind moet hier aan voldoen en een kind moet daar aan voldoen en het mag vooral niet anders zijn, want dan hebben de ouders geen “normaal” kind. En dan begint de paniek al snel te groeien en de druk bij het kind neemt toe.

In een ander geval, kan er helemaal geen druk zijn vanuit de ouders of het gezin, maar neemt het kind heel veel op vanuit de maatschappij en wat er op hem of haar afkomt.

Er zijn veel hooggevoelige kinderen die naast het dealen met hun eigen problemen, ook van alles oppikken wat niet van hun is. De energie, de emoties, dat wat anderen zeggen of vinden, of het feit dat mensen zich vaak anders voordoen dan ze werkelijk zijn, het heeft allemaal invloed op het hoogsensitieve kind, die zich daar nog niet tegen kan beschermen.

En dan stapelt alles in het kind op. Het kind weet niet hoe het er mee om moet gaan. Het extraverte kind gooit het er allemaal uit; woede, schelden, uitdagen, provoceren, schoppen, slaan, ruzie zoeken, dwars doen, confronteren, juist de dierbare personen heel veel pijn doen verbaal en non-verbaal, en zo zijn er nog veel meer voorbeelden.

Het introverte kind bouwt alles op van binnen en daar zie je aan de buitenkant weinig van, tenzij je echt oplet. Het kind wordt steeds stiller, wil niet meer spelen, wil graag alleen zijn, duikt onder in een schijnwereld bv gamen of fantasiewereld, er is weinig met het kind te bereiken, want het uit niets en wil ook niet praten en kan het vaak ook niet.
Deze kinderen worden tikkende tijdbommetjes en ooit komt het er een keer uit of ze krijgen fysieke of mentale problemen.

Kortom, wat er ook in het kind gebeurd en op welke manier het zich ook uit, hulp is heel hard nodig.

De juiste hulp en dat is geen symptoombestrijding of gerichte hulp op bijvoorbeeld woede-uitbarstingen.

Nee, het gaat erom dat de kern wordt aangepakt en dat het ook niet als probleem wordt gezien, maar als een kind wat een gave heeft en daar mee mag leren omgaan.

Het gaat hier om kinderen van jong tot oud. Het maakt niet uit of het om een peuter van 3 jaar gaat of een tiener of iemand die net de volwassen leeftijd van 18 jaar heeft gehaald.

Hoe eerder je er op de juiste manier naar gaat kijken, hoe meer baat je kind er bij heeft, want dan kan het tenslotte een jeugd hebben die fijn voelt in plaats van een jeugd die een last is en waarbij het kind steeds meer aan zichzelf en zijn of haar eigen capaciteiten gaat twijfelen.

Onzekerheid, faalangst, verlatingsangst, noem maar op, ze ontstaan allemaal vanuit het kind wat zich niet veilig en geborgen voelt. En de oplossing kan alleen ontstaan vanuit een kind wat begrepen wordt.

Erkenning en vertrouwen, dat zijn de sleutelwoorden in de heling van het kind.

Met een kind heeft een gesprek geen zin. Ze weten niet wat ze moeten zeggen, ze passen het gesprek vaak aan of slaan dicht. Ze weten vaak helemaal niet wat er allemaal in hun gebeurt, dus hoe kunnen ze dat ooit benoemen.

Dat werkt niet.

Wat wel werkt, is werken met energie.

Als ik een kind een Healing geef, maak ik contact met een foto van het kind. Via de foto voel ik de energie van het kind en verbind mij met het kind en krijg informatie door en ik zie het kind ook voor mij, hier in de Praktijk, alsof het hier ook echt aanwezig is, terwijl het juist thuis of op school is en helemaal niet weet dat ik de Healing geef. Dat is juist zo effectief. Een kind ervaart het gewoon zoals het mag zijn. Vanuit hart en zielenniveau communiceer ik met het kind, mag het kind helemaal zichzelf zijn en ruim ik tegelijkertijd overtollige energie op, haal ik obstakels in het lichaam weg en breng ik het kind weer in balans. Tegelijkertijd vraag ik wat het kind nodig heeft en stel ik ook de vragen die de ouders van tevoren eventueel door hebben gegeven.

Alles stroomt automatisch en alles gebeurt instinctief. Ik word daarin geleid door het Hogere. Dat betekend dat ik van tevoren niks bedenk en ook niet weet hoe het gaat lopen. Wat ik wel weet is dat het altijd gebeurd vanuit pure en oprechte Liefde en vanuit een groot Hart.

Het is zo ontzettend mooi om een kind even kind te laten zijn, terwijl het daar helemaal niet de druk van merkt.

Het is zo ontzettend dankbaar werk om te zien wat het effect is van een Healing bij een kind en de terugkoppeling die ik krijg van hele blije en vooral blij verraste ouders.

Uiteraard is niet alles opgelost met één Healing. Maar elke Healing ruimt een stuk op bij een kind. Geeft de ouders meer overzicht en inzicht wat er allemaal gebeurd in het kind omdat ik na afloop een samenvatting maak in een document wat de ouders ontvangen. Bij elke Healing wordt het kind een stukje meer geheeld en een stukje meer heel, doordat het dichter bij zichzelf komt. Het mag even zichzelf zijn maar na de Healing werkt het ook altijd nog door en je ziet je kind stap voor stap veranderen. En ja het kind heeft ook de dagelijkse ervaringen waar het weer in geprikkeld wordt en weer bepaald gedrag kan gaan herhalen. Maar juist doordat je als ouder je kind meer begint te begrijpen en ontdekt wat er binnenin het kind allemaal speelt, kan je in het dagelijks leven ook anders omgaan met je kind en met bepaalde situaties. Begrip en erkenning van je kind is het meest dierbare en kostbare wat je haar of hem kunt geven. En tuurlijk doe je dat al, maar misschien wel op de verkeerde of op de niet helemaal juiste manier. Dat zijn geen verwijten, nee, het is enkel de hulp die je krijgt. Andere inzichten.

Van een hooggevoelig kind kan je zelf ook veel leren en vaak blijkt dat één van de ouders ook hoogsensitief is. Voor die ouder, maar ook voor de andere ouder, kan er heel veel op zijn plek vallen op deze manier.

Healing is vaak een ondergeschikt item. Er wordt vaak op een manier naar gekeken alsof het raar is of vreemd, het is tenslotte toch niet mogelijk. Maar juist vanuit het werken met energie en dat op de diepste lagen van het zijn. Daar waar we met het hoofd niet meer kunnen komen, daar zitten alle antwoorden verborgen van jouw kind.
Daar kom je niet met symptoombestrijding, ook niet met praten en al helemaal niet met de oppervlakkige hulp die zo vaak wordt geboden.

Healing is ervaren. Geloven. En vooral zien dat er meer mogelijk is. Vertrouwen op een wereld die er ook is. Een wereld die heel vindingrijk en waardevol is, de wereld van het niet tastbare.

En wat ik doe, is de brug zijn tussen ouder(s) en kind, Dat wat niet tastbaar is omzetten naar een tastbare vorm, zodat ouder(s) en kind nader tot elkaar kunnen komen en er veel meer begrip en vertrouwen is.

Uitspraken over gezondheid worden niet gedaan, daarvoor verwijs ik je graag naar een arts. Een Healing is vooral bedoeld voor de innerlijke balans en rust in het kind en van daaruit zullen lichamelijke problemen ook verminderen of verdwijnen, maar uitspraken over gezondheid worden niet gedaan en het gezondheidsprobleem zelf wordt niet aangepakt tijdens de healing op afstand. De oplossing zit in de diepere lagen van het kind en dat wordt behandeld en daarmee kan ook een stukje van het gezondheidsprobleem indirect worden aangepakt. Dat ligt helemaal aan de situatie.

Als jij een Healing op afstand wil laten doen voor jouw kind, mag je een mail sturen naar info@defluisteringinjou.nl onder vermelding van “Healing kind op afstand”.

Graag vermelden waarom jij de Healing op afstand wil laten doen. Je ontvangt daarna van mij een paar vragen. Na ontvangst van de betaling van €65.00 wordt de Healing op afstand binnen 2 weken gedaan en ontvang je een ingesproken audiobericht per e-mail.
Het voordeel van een ingesproken audiobericht ten opzichte van een getypt document is dat je bij het audiobericht ook de energie van de Healing zelf kunt ervaren. Het audiobericht spreek ik direct in na de Healing. Hierin vertel ik jou wat ik tegen ben gekomen, wat er is gedaan, wat je zelf eventueel nog kunt doen en eventuele antwoorden op de vragen die jij van tevoren hebt gesteld. Elke Healing is anders, elk verslag per audiobericht vanzelfsprekend ook.

Je eventuele vragen kunnen ook in de Healing op afstand meegenomen worden.

Lieve groet, Diana