Privacy

Privacyverklaring de Fluistering in jou.

Dit is de privacyverklaring van de Fluistering in jou, gevestigd in Lieshout, Nieuwstraat 8, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39066349. In deze verklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verwerk en voor welke doeleinden. Ook leg ik uit welke rechten je kunt uitoefenen.

Algemeen privacybeleid de Fluistering in jou

Door gebruik te maken van de website www.defluisteringinjou.nl ga je akkoord met het privacybeleid van de Fluistering in jou. Ik respecteer de privacy van mijn webbezoekers, klanten en opdrachtgevers. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG wet, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Welke persoonsgegevens?

De Fluistering in jou, verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten of omdat je contact met me hebt opgenomen, bijvoorbeeld via e-mail of telefonisch. Ik verwerk alleen persoonsgegevens die door jou worden verstrekt of die ik via de website ontvang.

De persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Naam van contactpersoon;
 • E-mailadres van contactpersoon;
 • Telefoonnummer indien deze ingevuld is;
 • Je naam, e-mailadres en woon-/postadres gebruik ik voor het maken van facturen of offerten;
 • Overige informatie die ik vrijwillig van je ontvang.
 • Informatie over jou en jouw leven, die ik verkregen heb tijdens een consult of Healing. Deze informatie bewaar ik in mijn persoonlijk archief. Zodat er voor een volgend consult of Healing, er bij mij bekend is wat er voorheen gebeurt of gedaan is. Dit is in het belang van jouw (verdere) behandeling. Deze informatie wordt bewaard op een veilige plek in een map. Daar kan niemand anders bij komen en wordt ook met niemand anders gedeeld.
 • Bovenstaande geldt hetzelfde voor informatie verkregen via een Reading die ik voor jou of jouw dier heb gedaan. Deze informatie ontvang jij in een document en wordt bij mij in het archief bewaard. Zo kun jij het document altijd opnieuw aanvragen. En verder doe ik er niets mee en wordt het ook niet met derden gedeeld.

Door de gegevens te verstrekken geef je me toestemming om de gegevens voor hierna genoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je mogen worden uitgevoerd. Ik verwerk jouw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b WBP.

Voor welke doeleinden verwerk ik gegevens en op welke grondslagen?

De Fluistering in jou, verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact met je op te kunnen nemen naar aanleiding van een vraag via de email, telefonisch of via whatsapp of social media.
 • Om je te informeren over geplande activiteiten waarvoor je je belangstelling hebt kenbaar gemaakt.
 • Voor het opmaken van een offerte, factuur of een dienstverleningsovereenkomst.
 • Voor het verspreiden van een nieuwsbrief, als jij daar voor aangemeld hebt, als ik het je gevraagd heb, of als je een dienst bij mij hebt afgenomen.
 • Voor een vervolgconsult of Healing of Reading

De Fluistering in jou, verwerkt jouw gegevens op basis van één van de onderstaande gronden:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;
 • De Fluistering in jou, heeft toestemming van jou gekregen om ze te verwerken;
 • De Fluistering in jou, heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw gegevens.

In sommige gevallen heb jij je persoonsgegevens aan ons bekend gemaakt zonder dat je daartoe verplicht was.

Wat gebeurt er als je je gegevens niet wilt delen?

Je bent niet verplicht jouw persoonsgegevens te delen.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

De Fluistering in jou, bewaart jouw persoonsgegevens tenzij je hebt aangegeven via mail of whatsapp dat je wilt dat de persoonsgegevens uit ons systeem worden verwijderd.

Worden deze gegevens gedeeld?

Jouw persoonsgegevens worden door de Fluistering in jou, niet gedeeld met andere partijen.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

De Fluistering in jou, beveiligt jouw gegevens om te voorkomen dat deze gegevens verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van deze maatregelen zijn:

 • beveiliging van de website met een SSL-certificaat. Hierdoor wordt informatie versleuteld verzonden. Daarbij heb ik er bewust voor gekozen om geen contactformulier, of andere formulieren te gebruiken op mijn website, want die zorgen er vaak voor dat informatie mee wordt gezonden en anderen daar eventueel misbruik van kunnen maken. Daarom is mijn website dus dubbel beveiligd, zodat jouw gegevens altijd veilig zijn;
 • gebruik maken van de meest recente software en een firewall.

Welke rechten heb je met betrekking tot jouw persoonsgegevens?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Zelf kun je je ook afmelden voor de nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief vind je een afmeldlink of je mag mij ook een bericht sturen en dan haal ik je van de lijst af. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens de Fluistering in jou, van jou verwerkt, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kan je haar schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je het recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, het recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. De Fluistering in jou, zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek e-mailen via info@defluisteringinjou.nl

Indien je klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij jou dit zo snel mogelijk bij ons te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. De Fluistering in jou, wil je er wel graag op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijziging privacybeleid de Fluistering in jou:

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. De Fluistering in jou, behoudt zich het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Diana Pilmeijer, Versie oktober 2022